Русский | Українська <МЕТА> - Україна
<META>
Інтернет
Реєстр
Новини
Допомога
Товари
Підприємства
 
Пошта
Всі роздили:
РОЗДІЛИ
Конфіденційність інформації

Угода про конфіденційність інформації

1. Конфіденційність інформації

1.1. Ця Угода (далі – Угода) регламентує відношення між ПрАТ <МЕТА> (далі – МЕТА) з одного боку та Користувачем з іншого та описує взаємини сторін з ціллю запобігання нанесенню можливих економічних чи інших збитків МЕТІ та/або Користувачеві з боку юридичних чи фізичних осіб, викликаної їх неправомірними або необережними діями шляхом безкоштовного присвоєння та/або розголошення конфіденційної інформації.
1.2. Конфіденційна інформація (далі – Інформація) – будь-яка інформація, котру МЕТА може отримати про Користувача під час його реєстрації, його перебування на сайтах МЕТИ та користування Сервісами МЕТИ, крім інформації, яку відповідно до чинного законодавства України не може бути віднесено до конфіденційної.
1.3. Угодою Користувач надає МЕТІ згоду та право на запис, обробку та зберігання (у тому числі електронне) Інформації, його реєстраційних та облікових записів, які використовуються для обробки, зберігання, використання (реєстраці, накопичення тощо) Інформації у зв’язку з діяльністю МЕТИ. Користувач підтверджує та дає згоду на те, що його облікові записи (персональна та/або ідентифікуюча інформація), які стають відомі МЕТІ під час виконання Угоди, можуть зберігатися, оброблятися (використовуватися тощо) МЕТОЮ як під час виконання Угоди, так і після завершення її дії.
1.4. Вносячи свої дані на Сервіси МЕТИ, Користувач автоматично погоджується з умовами Угоди та зобов’язується їх дотримувати.
1.5. Угода поширюється також та на сайти – партнери МЕТИ (сторонні сайти, з якими МЕТА підтримує інформаційні, рекламні, технічні чи інші взаємини).

2. Одержання Інформації

2.1. МЕТА одержує Інформацію про Користувача під час реєстрації та використання Користувачем Сервісів МЕТИ та сервісів сайтів – партнерів МЕТИ.
2.2. Під час реєстрації на МЕТІ потрібна певна реєстраційна інформація: ім’я, прізвище, адреса електронної почти, інші додаткові відомості та інші необов’язкові дані. Відповідальність за достовірність наданої МЕТІ Інформації покладається на Користувача, який таку Інформацію розмістив.
2.3. МЕТА залишає за собою право у разі необхідності запитувати додаткові дані про Користувача.
2.4. Користувачеві забороняється подавати та розташовувати неправдиву, хибну Інформацію про себе й видавати себе за інших осіб.
2.5. Користувачеві забороняється будь-яким чином незаконно отримувати Інформацію про інших Користувачів або про МЕТУ.

3. Ціль одержання Інформації

Інформація необхідна для швидкого відновлення пароля, для зв’язку з Користувачем у певних випадках (наприклад, вирішення технічних питань), для розсилки підписок Користувача та для низки інших дій, призначення яких – зручність та комфортність використання Сервісів і проектів МЕТИ.

4. Зберігання Інформації

4.1. МЕТА не продає та не розголошує Інформацію про Користувача та зобов’язується вживати заходів для зберігання у таємниці всієї Інформації й не розкривати її іншим особам, крім випадків, передбачених законодавством України.
4.2. Угода про нерозголошення Конфіденційної інформації не передбачає будь-яке надання прав інтелектуальної власності, також авторського права, товарних знаків, та права на вироблення, використання чи продажу Конфіденційної Інформації.

5. Розкриття Іінформації

5.1. Розкриття Інформації можливо у таких випадках:
  • якщо розкриття Інформації відбулося за бажанням Користувача;
  • якщо розкриття Інформації сталося через дії самого Користувача, які порушили Угоду з Користувачем та/або Угоди Сервісів МЕТИ;
  • якщо розкриття Інформації відбулося під час підписки на розсилку з Сервісів МЕТИ або розміщення даних на сторонніх сайтах (у тому числі на сайтах – партнерах МЕТИ);
  • якщо розкриття Інформації відбулося відповідно до акта виконавчої влади, рішення суду або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.2. МЕТА зобов’язується вживати заходів для забезпечення збереження всієї Інформації у секреті та зобов’язується не розкривати її будь-яким іншим особам, за виключенням випадків, коли обов’язковість такого розкриття встановлено вимогами законодавства або набравшим законної чинності рішенням суду. Інформація, яку запитують уповноважені на те державні органи в межах їхньої компетенції, може бути видана тільки тоді, коли зобов’язання з її розкриття прямо передбачено законодавством України.

6. Дані що зберігаються (сookie)

У ряді проектів МЕТА може передавати cookie веб-браузеру Користувача та використовувати їх. В окремих випадках МЕТА надає можливість деяким компаніям та партнерам використовувати cookie на МЕТІ. В таких випадках використання cookie сторонніми компаніями не регулюється Угодою та нормується положеннями документів сторонніх компаній.
При цьому МЕТА не надає доступу до cookie, які використовуються самою МЕТОЮ в межах своїх проектів.

7. Інформаційна безпека.

7.1. Особиста інформація про Користувача захищена паролем.
7.2. Користувач та МЕТА зберігають в таємниці пароль Користувача. У цілях захисту конфіденційних даних Користувач зобов’язується вживати заходів, які запобігають доступові до Інформації третіх осіб.
7.3. Користувач може змінювати свою особисту Інформацію та особисті налаштування в будь-який час.
7.4. За необхідності Інформація може бути вилучена самим Користувачем або МЕТОЮ (наприклад, у разі порушення Користувачем норм чинного законодавства України або Угоди).
7.5. У разі виявлення незаконного розповсюдження Інформації Користувач повинен невідкладно повідомити про це МЕТУ у цілях припинення незаконного розкриття Інформації. Якщо Користувач знав або міг знати про незаконне розкриття Інформації та не повідомив про це МЕТУ, такі його дії будуть розцінені МЕТОЮ як згода Користувача на розкриття такої Інформації, через що з МЕТИ знімається будь-яка відповідальність за розкриття Інформації.
7.6. До МЕТИ не може бути пред’явлено претензії з приводу розкриття Інформації у разі, якщо таке розкриття було здійснено самим Користувачем або з його згоди.

8. Прикінцеві положення

8.1. Виправлення та зміни в Угоду може бути внесено МЕТОЮ без попереднього повідомлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її опублікування, якщо інше не передбачено новою версією Угоди.
8.2. Чинна редакція Угоди знаходиться за адресою:  http://help.meta.ua/ua/rules/conf/.
8.3. Угода додатково регулюється Угодою з Користувачем.
8.4. Всі питання та пропозиції, пов’язані з Угодою, необхідно направляти за адресою: .
Пошук:
ІнформаціяСпілкуванняБізнесДозвілля
додати сайт | реклама на сайті | контекстна реклама | контакти Copyright © 1998-2007 <META> Усі права захищені