Русский | Українська <МЕТА> - Україна
<META>
Інтернет
Реєстр
Новини
Допомога
Товари
Підприємства
 
Пошта
Всі роздили:
РОЗДІЛИ
FAQ

Використання персональних сервісів meta.ua

Користувацька угода на використання персональних сервісів на сайті meta.ua

1. Загальні положення

1.1. Ця Угода визначає умови використання персональних сервісів, розташованих в мережі Інтернет за адресами в домені meta.ua (далі – Сервіси). Ця угода з Користувачем (далі – Угода) є юридично зобов’язуючою угодою і регламентує відносини між ПрАТ <МЕТА> з одного боку і Користувачем з іншого боку.
1.2. Власником всіх Сервісів у домені meta.ua є ПрАТ <МЕТА> (далі – МЕТА). МЕТА володіє всіма винятковими правами на використання відповідних Сервісів.
1.3. Терміни

Адміністратор – МЕТА, що володіє виключним правом на сайт, включаючи (але не виключно) інтерфейс сайту, програмне забезпечення сайту, алгоритми сайта, товарний знак <МЕТА>. МЕТА є власником та адміністратором сайту.

Користувач – фізична дієздатна особа, яка створила обліковий запис на сайті meta.ua та/або відповідних Сервісах, прийняла Угоду та використовує відповідні Сервіси в своїх цілях. Користувачем не може бути особа, яка не досягла віку 18 років.

Сервіси – різноманітні послуги інформаційного, комунікативного, розважального та іншого характеру, які надаються Користувачеві, за умови що Користувач має на це законну підставу відповідно до законодавства України (у тому числі законодавства в області інтелектуальної власності, авторського права). Сервіси розташовані на сайті meta.ua.

Сайт – інтернет-сайт, що являє собою інтегровану сукупність інтернет-сторінок (Сервісів) і розміщений в мережі Інтернет за адресою: meta.ua.

Матеріали – файли та інформація, яку Користувач розміщує, зберігає, завантажує на Сервісах.

1.4. При реєстрації на Сервісах МЕТИ Користувач приймає на себе зазначені в Угоді права і обов’язки, пов’язані з використанням Сервісів, і висловлює повну згоду з умовами Угоди. У разі незгоди з Угодою або окремими її частинами Користувач зобов’язаний негайно припинити використання будь-яких Сервісів МЕТИ. Якщо Користувач не має права на укладення Угоди, Користувачеві слід негайно відмовитися від будь-якого використання Сервісів та/або їх Матеріалів.
1.5. Угода набуває чинності після підтвердження Користувачем згоди з її умовами у формі натискання Користувачем кнопки «Я приймаю умови Угоди».
1.6. Початок використання Користувачем Сервісів означає, що Користувач приймає всі умови Угоди в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень з його боку. Використання Сервісу на інших умовах не дозволяється.
1.7. Будь-який відвідувач або зареєстрований Користувач, який використовує, переглядає Сервіси та/або розміщує на них свою інформацію в будь-якому вигляді, автоматично приймає умови Угоди.
1.8. Адміністратор ніяк не пов’язаний із Матеріалами, розміщеними Користувачами на Сервісах. Усі файли, матеріали, коментарі та повідомлення, що розміщуються на Сервісах, відображають виключно думку Користувачів, яка може не збігатися з думкою МЕТИ.
1.9. Умови використання окремих Сервісів можуть бути додатково встановлені в правилах/угодах відповідних Сервісів.
1.10. МЕТА надає доступ до комплексу Сервісів, включаючи різні комунікаційні Сервіси, Сервіси товарів і послуг, розважальні та інформаційні Сервіси, як ті, що існують у цей час, так і ті, які будуть розроблені в майбутньому, доступні за допомогою персонального комп’ютера та різноманітих мобільних пристроїв.

2. Використання Сервісів

2.1. Доступ Користувача до Сервісів МЕТИ здійснюється з використанням єдиного для всіх Сервісів реєстраційного імені (логіну) Користувача й пароля Користувача. Ідентифікація Користувача здійснюється на основі реєстраційного імені (логіну) Користувача.
2.2. При реєстрації Користувач надає правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих в реєстраційній формі, та підтримує цю інформацію в актуальному стані.
2.3. Користувачеві забороняється видавати себе за іншу фізичну або юридичну особу.
2.4. Користувач самостійно вибирає унікальне реєстраційне ім’я (логін) з числа доступних для реєстрації, а також пароль доступу до Сервісів.
2.5. Якщо Користувач надає неправильну інформацію або в МЕТИ є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неправильна, неповна або неточна, МЕТА має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та відмовити Користувачеві у використанні Сервісів.
2.6. У разі використання об’єктів авторського права в межах Сервісів Користувач безоплатно надає МЕТІ невиключні права на використання відповідних об’єктів, необхідні для надання послуг Користувачам у межах Сервісів відповідно до Угоди.
Користувач гарантує, що володіє всіма необхідними правами, щоб використовувати Матеріали і дозволяє їх використання відповідно до умов Угоди, і несе всю відповідальність за їх розміщення та використання. Користувач гарантує, що розміщення Матеріалів на Сервісах МЕТИ і подальше їх використання не порушує особистих або майнових прав інших осіб, включаючи (але не виключно) авторське, суміжне, патентне право, право на недоторканність приватного життя, на захист честі, гідності та доброго імені, право на зображення громадянина тощо.
2.7. МЕТА має право здійснювати розсилку повідомлень зареєстрованим Користувачам, що містять інформацію про новації та зміни до існуючих Сервісів МЕТИ. Частота таких розсилок не перевищує двох разів на місяць.
2.8. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродавати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Сервісів МЕТИ або доступ до них, крім тих випадків, коли такий дозвіл наданий МЕТОЮ. Зареєструвавшись на Сервісах МЕТИ, Користувач отримує право, що не передається, користуватися своєю реєстрацією (логіном і паролем) для доступу до Сервісів МЕТИ. Користувач не маєте права передавати свою реєстрацію (логін і пароль) третій особі, а також не маєте права отримувати його від третьої особи інакше, ніж з письмової згоди МЕТИ. МЕТА не несе відповідальності за договорами між Користувачем і третіми особами.
2.9. Користувач погоджується з тим, що він та будь-які інші особи за сприяння з його боку не будуть копіювати або змінювати програмне забезпечення; створювати програми, похідні від програмного забезпечення; проникати в програмне забезпечення з метою отримання кодів програм; здійснювати продаж, уступку, здачу в оренду, передачу третім особам в будь-який іншій формі прав стосовно програмного забезпечення Сервісів, наданих Користувачеві за Угодою, а також модифікувати Сервіси, в тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них.
2.10. МЕТА має право не проводити реєстрацію певних реєстраційних імен (логінов) або призупиняти дію певних реєстраційних імен.
2.11. Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних при реєстрації на Сайті відповідно до законодавства України. МЕТА зобов’язується дотримуватися законодавства України у сфері захисту персональних даних.
2.12. Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право:

 • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження цієї бази;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • отримувати зміст його персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки, на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів, які здійснюють захист персональних даних;

 • та інші права, встановленні законодавством України.

Метою обробки персональних даних є забезпечення відносин у сфері дозвілля та соціальної діяльності, із можливістю авторизації користувачів сайту Власника, відповідно до Конституції України, Закону України «Про Інформацію», Закону України «Про захист персональних даних».
Адміністратор не передає персональні данні іншим особам для будь-якого користування. Всі персональні данні зберігаються у відповідній базі даних, власником якої є ПрАТ «МЕТА» (Адміністратор).

3. Інформаційна безпека

3.1. Користувач та МЕТА зберігають у таємниці пароль Користувача.
3.2. При втраті пароля доступу Користувач, давши правильну відповідь на секретне питання, яке він вказував при реєстрації, має можливість встановити новий пароль та увійти в систему.
3.3. У разі виявлення фактів несанкціонованого використання Сервісів Користувач зобов’язаний якомога швидше повідомити про це МЕТУ.
3.4. МЕТА не несе відповідальності за збереження реєстраційного імені та пароля Користувача, якщо Користувач використовує для доступу до поштової скриньки форми, розташовані на сайтах мережі Інтернет, що не належать МЕТІ, а також при вході в поштову скриньку з використанням WAP або GPRS.
3.5. МЕТА дотримує таємницю повідомлень і конфіденційність інформації про Користувачів і розкриває її тільки у випадках, передбачених законодавством України.
3.6. Користувач дає згоду на використання МЕТОЮ його персональної інформації в узагальненому вигляді для проведення маркетингових досліджень та таргетінгу на МЕТІ, при тому що персональні дані Користувача за жодних умов не будуть передаватися третім особам.

4. Обмеження відповідальності МЕТИ

4.1. Сервіси надаються «як є», і таким чином МЕТА не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, завдані у зв’язку з використанням або неможливістю використання Сервісів. Зокрема МЕТА не несе відповідальності за збої і перерви в роботі Сервісів, збереження інформації, правильність і своєчасність її доставки.
4.2. МЕТА зі свого боку вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безперебійної та коректної роботи служб і Сервісів.
4.3. МЕТА не гарантує придатність надаваних Сервісів для конкретних потреб Користувача. Користувач самостійно несе всі можливі ризики, пов’язані з використанням Сервісів МЕТИ або інформації, отриманої за допомогою Сервісів.
4.4. МЕТА не несе відповідальності за інформацію, що розміщується на сервісах третіми особами, і не гарантує якість, повноту і достовірність такої інформації.
4.5. МЕТА і його посадові особи не несуть відповідальності за будь-якими вимогами третіх осіб, які можуть виникнути у зв’язку з розміщенням на Сервісах МЕТИ інформації, використанням Сервісів МЕТИ Користувачами, порушенням Користувачем Угоди або прав третіх осіб.
4.6. У разі висунення МЕТІ претензій з боку третіх осіб у зв’язку з інформацією, що розміщується Користувачем у межах Сервісів МЕТИ, включаючи (але не виключно) претензії з боку власників авторських та/або суміжних прав, їх уповноважених представників або третіх осіб, Користувач зобов’язується самостійно і за свій рахунок урегулювати й вирішити по суті всі суперечливі питання з особами, що пред’явили зазначені претензії, а також відшкодувати понесені МЕТОЮ збитки в повному обсязі.
4.7. МЕТА не несе відповідальності за шкоду або збитки, понесені Користувачами та/або третіми особами внаслідок помилкового розуміння та/або нерозуміння інструкцій та/або вказівок про порядок використання Сервісів МЕТИ, про порядок розміщення інформації та інших технічних питань.
4.8. Сервіси МЕТИ можуть містити посилання на інші ресурси. Користувач визнає й погоджується з тим, що МЕТА не несе відповідальності за доступність цих ресурсів і за їхній контент, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням контенту цих ресурсів.

5. Дотримання законодавства та мережевих норм при користуванні Сервісами

5.1. Усі дії, пов’язані з використанням Сервісів, мають відповідати законодавству України та прийнятим нормам мережевого спілкування.
5.2. Забороняється:

 • розсилання та/або розміщення інформації, зміст та/або розповсюдження якої суперечить законодавству України та міжнародному праву;
 • розсилання та/або розміщення інформації, яка містить порнографічні матеріали;
 • розсилання та/або розміщення інформації, що порушує авторські або інші права третіх осіб;
 • масова розсилка незапитаної кореспонденції (спам);
 • розсилання та/або розміщення інформації, що порочить честь і гідність третіх осіб, в тому числі наклепів і образ;
 • розсилання та/або розміщення інформації, що сприяє розпалюванню расової, національної чи релігійної ворожнечі, містить заклики до насильства;
 • розсилання та/або розміщення інформації, що містить інструкції зі здійснення протиправної діяльності;
 • розсилання та/або розміщення інформації, що містить інструкції зі здійснення дій, спрямованих на порушення Угоди.

6. Припинення обслуговування й відмова в наданні послуг

6.1. МЕТА має право відмовити в розміщенні або видалити з Сервісів ті чи інші Матеріали, зокрема, якщо вони суперечать вимогам Угоди.
6.2. МЕТА має право призупинити або повністю припинити доступ Користувача до сліжб і Сервісів у разі порушення Користувачем Угоди, а також правил окремих Сервісів.
6.3. МЕТА має право призупинити або повністю припинити доступ Користувача до служб і Сервісів, якщо Користувач не здійснює доступ до служб і Сервісу протягом тривалого часу.
6.4. Користувач має право в будь-який момент видалити свій обліковий запис на всіх Сервісах МЕТИ або припинити його дію щодо окремих із них.

7. Прикінцеві положення

7.1. МЕТА має право змінити Угоду і вносити до нього поправки без попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її опублікування на сайті, якщо інше не передбачено новою версією Угоди. Положення нової редакції Угоди є обов’язковими для всіх раніше зареєстрованих Користувачів Сервісів.
7.2. Користувач зобов’язується раз на тиждень самостійно ознайомитися з чинною редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди розташована за адресою: http://help.meta.ua/ua/rules/main/.
7.3. Використання Сервісів МЕТИ регулюється Угодою, Угодою про конфіденційність інформації, а також користувацьими угодами відповідних Сервісів.
7.4. Усі питання, скарги та пропозиції, пов’язані з роботою Сервісів МЕТИ, слід надсилати за адресою: . Скарги та претензії приймаються виключно у встановленій формі.
7.5. Всі суперечки і претензії, пов’язані з використанням Сервісів МЕТИ, регулюються на підставі положень Угоди і угод відповідних Сервісів, а у разі їх неврегульованості – в порядку, визначеному законодавством України.
7.6. Угода укладається між сторонами на невизначений термін за умови періодичного використання Сервісів МЕТИ Користувачем.

   
Пошук:
ІнформаціяСпілкуванняБізнесДозвілля
додати сайт | реклама на сайті | контекстна реклама | контакти Copyright © 1998-2007 <META> Усі права захищені